Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte – kick-off

Kunstmatige intelligentie is geen hype. Na een moeizame start in de 20e eeuw zien we nu steeds meer toepassingen van AI, vooral in de binnenruimte (robots die stofzuigen, slimme klimaatinstallaties) en onze persoonlijke ruimte (biosensoren). In de buitenruimte is AI nog veel minder gezien, maar de technische infrastructuur daarvoor ontwikkelt zich snel en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. UrbanUX onderzoekt welke innovaties met artificiële intelligentie (AI) in de publieke ruimte kunnen worden gerealiseerd.

In dit onderzoeksproject werkt UrbanUX samen met Smart The Hague, Jungle Works, Wunderpeople en Haagse Makers.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een KIEM subsidie van SIA. Het onderzoeksproject is op 29 november gestart in een bijeenkomst van alle projectpartners met genodigde onderzoekers, AI experts en studenten van de HHS. Lees verder “Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte – kick-off”

UX Research & Design in the City

De potentie van de slimme stad ligt daar waar het menselijke handelen op het snijvlak van de fysieke en online omgeving effectief en betekenisvol wordt ondersteund. Bij UrbanUX ontwikkelen we aan de hand van onderzoeks- en ontwerpprojecten kennis over een ‘socio-fysieke, interactieve omgeving’ waarin we moeiteloos navigeren tussen menselijke contacten, fysieke plekken en digitale kanalen. Dit onderzoek wordt gestuurd door actuele vraagstukken in de stad, op thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, bewonersparticipatie, zorg, deeleconomie, veiligheid, kunst en cultuur. Lees verder “UX Research & Design in the City”