Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte

Kunstmatige intelligentie is geen hype. Na een moeizame start in de 20e eeuw zien we nu steeds meer toepassingen van AI, vooral in de binnenruimte (robots die stofzuigen, slimme klimaatinstallaties) en onze persoonlijke ruimte (biosensoren). In de buitenruimte is AI nog veel minder gezien, maar de technische infrastructuur daarvoor ontwikkelt zich snel en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. UrbanUX onderzocht welke innovaties met artificiële intelligentie (AI) in de publieke ruimte kunnen worden gerealiseerd.

In dit onderzoeksproject werkte UrbanUX samen met Smart The Hague, Jungle Works, Wunderpeople en Haagse Makers. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een KIEM subsidie van SIA. Het onderzoeksproject liep van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018.

Het project heeft veel inzichten en twee prototypes opgeleverd. Lees alles in de eindrapportage van het project.

Lees verder “Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte”

Participatie in stadsontwikkeling met VR

Werkgroep met 2D plannenIn de Haagse wijk Mariahoeve wordt een park opnieuw ingericht. Een groep omwonenden heeft, met ondersteuning van  specialisten van de gemeente, drie ontwerpen voor het park gemaakt die met behulp van VR werden voorgelegd aan de bewoners van de wijk. Daarvoor zijn drie vormen van VR ingezet, die in dit onderzoek worden geëvalueerd.

Werkgroep met 3D modellenHet project heeft twee doelstellingen: het begeleiden van de communicatie van de ontwerpvarianten zodat bewoners van de wijk hun voorkeur kunnen aangeven; en het beantwoorden van onderzoeksvragen rond de effectiviteit en validiteit van de verschillende representaties in VR en hun effect op de betrokkenheid van bewoners bij deze besluitvorming.

Lees verder “Participatie in stadsontwikkeling met VR”

Street Speed Trap

In menige buurt hebben de bewoners nogal eens last van verkeer dat in hun straat te hard rijdt. Vaak voelt men zich machteloos omdat er geen actie ondernomen kan worden. Er is geen bewijs en vaak weten we ook niet wie het was die te hard reed. Kunnen we met techniek een oplossing vinden die het de bewoners mogelijk maakt om zelf in hun straat de snelheid van passerend verkeer te meten? En als dat kan, wat doen we dan met die informatie? Delen we het met elkaar in de buurt, of met de politie misschien? Dit project gaat de uitdaging aan om zowel de technische vraag te beantwoorden als de sociale impact te doordenken en er zo mogelijk mee te experimenteren.

Dit project is een samenwerking met ICX – The Hague International Center for Civic Hacks.

Social media restructured

Discussies in online social media worden over het algemeen gepresenteerd op een lineaire manier, vaak in een enkele tijdlijn die de reacties in chronologische volgorde toont (bijv. Twitter). In sommige media worden aftakkingen gemaakt, bijvoorbeeld in forums, waar reacties op reacties in de tijdlijn worden verzameld in conversaties of ‘threads’. Ook daar is de discussie gestructureerd op basis van chronologie.

Lezers of deelnemers van zo’n discussie moeten eigenlijk de hele tijdlijn lezen, om zinvol te kunnen bijdragen. In de praktijk gebeurt dat nauwelijks: mensen reageren vaak alleen op de een selectie van reacties, bijvoorbeeld die aan het eind van de tijdlijn. En dat heeft mogelijk een negatief effect op de kwaliteit van zo’n discussie. Er is dan geen bijdrage aan verdieping en aan genuanceerde uitwisseling van meningen, zoals plaatsvindt bij een fysieke ontmoeting.

Lees verder “Social media restructured”

Message on the Spot

Echo Jim BemelmansElke dag communiceren we met middelen die de beperkingen van tijd en plaats beslechten, zoals de telefoon, e-mail, chatsystemen, social media. Dit project exploreert de ontwerpruimte om locatiegebonden, asynchrone communicatie mogelijk te maken: op welke manier kunnen we berichten achterlaten voor anderen op een bepaalde plaats? En welke toepassingen kunnen met die technologie ontworpen worden? Dit project leidde zeer tot de verbeelding en leverde een aantal bijzonder interessante concepten voor nieuwe ontmoetingsvormen en sociale activiteiten.

Citizen-Pro

Voor de goede ontwikkeling van een wijk is het belangrijk dat er zicht is op wat er speelt in de wijk, voor de diverse professionals die maatschappelijk aan het werk zijn in de wijk maar ook voor de bewoners zelf. De samenwerking tussen burgers en professionals wordt steeds belangrijker. In dit project wordt een app ontworpen die bewoners van een wijk in staat stelt om belangrijke kwesties in hun wijk in kaart te brengen. Het kan gaan om kwesties die te maken hebben met de fysieke omgeving (bijvoorbeeld zwerfafval) maar ook om kwesties die refereren aan sociale omstandigheden (ondersteuning voor een buurtinitiatief).

citizen-pro-valstarDe app kan de burgers helpen om hun wensen te uiten en letterlijk in beeld te brengen, en om daarover met elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijk ideeën te bedenken en acties te ondernemen. De professionals in de wijk gebruiken de app om inzicht te verkrijgen en de communicatie met de burgers aan te gaan. De eerste ontwerpen in dit project zijn geëvalueerd en het project gaat nu een tweede ontwerpproces in.

Embedded Park Easy

De meeste automobilisten beschikken over een navigatiesysteem dat kan helpen bij het vinden van de beste route en vaak ook een overdekte parkeergarage. Deze systemen helpen echter niet bij het vinden van een parkeerplaats in de straat. In dit project onderzoeken en ontwikkelen we de technologie en interactie die nodig is om dit mogelijk te maken.
 
In een samenwerking met ICX – The Hague International Center for Civic Hacks – wordt een prototype ontworpen en ontwikkeld. Het ontwerp wordt in eerste instantie gemaakt met inzet van studenten van de Faculteit IT & Design. Vanuit ICX wordt het project daarna doorontwikkeld.

Smart Spui, Den Haag

Spui, Den HaagDe kruising tussen het Spui in Den Haag en de Grote Markstraat/Kalvermarkt is druk en complex omdat er veel soorten weggebruikers zijn en geen markering, signalering op wegdek of verkeersborden. In dit regelluwe gebied weten de deelnemers aan het verkeer door menselijke communicatie hun weg te vinden, zonder noemenswaardige problemen. Maar wat als daar binnenkort zelfrijdende vervoersmiddelen hun weg gaan banen, bussen en taxis zonder chauffeur? Hoe communiceren we daar dan mee? Er is dan immers geen chauffeur meer die we in de ogen kunnen kijken.

In dit onderzoek analyseren we, door veldonderzoek ter plaatse, het menselijk gedrag en de interacties op het plein, om vervolgens de oplossingsruimte te verkennen voor interacties met niet-menselijke weggebruikers.

Slow Mail

Slow MailMet de introductie van e-mail is het versturen van berichten en brieven niet alleen gemakkelijker maar ook sneller geworden. Over het algemeen ervaren we dat als optimaal en een verbetering van het fysiek versturen van papier. Toch had het verzenden van post op papier, in een envelop, ook een zekere charme, die we nu niet meer ervaren. Dit project is een zoektocht naar een vorm van communicatie die functioneert met moderne technologie maar met het soort charme van handgeschreven, papieren post. Het blijkt lastig om los te komen van bestaande metaforen en bekende vormen van interactie.

Micropayments for buskers

Straatmuzikanten ontvangen hun donaties in contant geld, maar de maatschappij stevent af op het gebruik van ‘plastic’ of virtuele betaalmiddelen. Wat te doen als niemand meer muntjes in de zak heeft? De uitdaging in dit project is om een overtuigend, robuust en betrouwbaar betaalmiddel te ontwerpen dat zeer eenvoudig en effectief kan worden gebruikt door voorbijgangers om geld te geven aan straatmuzikanten. De resultaten uit dit project waren verrassend veelzijdig.