Ondersteuning voor sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap gaat over het ontwikkelen en aanbieden van oplossingen voor sociale, culturele en milieugerelateerde issues. In dit project gaan we op zoek naar de mogelijkheden om dit type ondernemerschap te ondersteunen.

Sociaal ondernemers zijn vaak non-profit of anderszins gericht op het genereren van een positieve bijdrage aan de maatschappij en hebben dus behoefte aan een nieuw soort maatlat om hun succes te meten. Sociaal ondernemerschap wordt vaak geassocieerd met vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld armoedeverlichting, gezondheidszorg en gemeenschapswerk.

In de gemeente Den Haag zijn nogal wat wijken met veel sociale en maatschappelijke uitdagingen. Bewoners van deze wijken zouden wellicht graag een kans krijgen om als sociaal ondernemer actief te zijn in hun wijk, niet alleen om een inkomen te genereren maar ook om bij te dragen aan een betere leefomgeving. Het is belangrijk om deze mensen in hun ondernemerschap te ondersteunen en faciliteren.

In dit project onderzoeken we de mogelijkheden voor sociaal ondernemerschap in een specifieke wijk in Den Haag en identificeren we de kansen om nieuwe initiatieven te ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van een community voor sociaal ondernemers. Het doel is om tot een service design concept te komen dat sociaal ondernemers ondersteunt in het opzetten van hun diensten en het vinden van klanten.