Onderzoekslijnen

UrbanUX doet onderzoek in het domein van Smart Cities, met een focus op het ondersteunen van Smart Citizens. In onze visie is het snijvlak van de fysieke en online omgeving de interessantste plek voor innovatie. Digitale technologie biedt ons, als burgers, nieuwe tools om de ons zo vertrouwde stad opnieuw te ontdekken en er betekenisvolle relaties in te ontwikkelen.

Campagneposter Wijkpark de HorstOns onderzoek typeren we als research through design – we integreren ons onderzoek in ontwerpprojecten. Zo genereren we prototypes en interventies die ons in staat stellen om nieuwe kennis te genereren over een socio-fysieke, interactieve omgeving waarin mensen moeiteloos kunnen navigeren tussen menselijke relaties, fysieke plekken en digitale kanalen. We richten ons onderzoek op actuele vraagstukken in de stad, op thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, bewonersparticipatie, deeleconomie, veiligheid, kunst en cultuur. Dit vertalen we naar drie onderzoekslijnen:

  • Civic Media and Citizen Participation
    Civic media stellen burgers in staat om hun betrokkenheid bij de publieke zaak in praktijk te brengen. In ons onderzoek ontwerpen en evalueren we middelen en media om burgers daarin te stimuleren en te faciliteren.
  • Interactive Technology for Elderly
    Ouderen kampen met uitdagingen die komen met de leeftijd. Technologie kan daarin een ondersteunende rol spelen, maar wordt tegelijk ook vaak als hindernis ervaren. Ons onderzoek ontwikkelt kennis over het ontwerpen van begrijpelijke en betekenisvolle interacties met technologie die ouderen helpen om hun kwaliteit van leven hoog te houden.
  • Smart Technology in Public Spaces
    Technologie die gebruik maakt van sensoren en kunstmatige intelligentie is steeds meer beschikbaar in onze huizen en privé omgeving. In ons onderzoek exploreren we de mogelijkheden om deze technologie ook betekenisvol en waardevol in te zetten in de publieke ruimte.

In het overzicht van onze projecten geven we voorbeelden van onderzoek in deze drie lijnen.