UX Research & Design in the City

De potentie van de slimme stad ligt daar waar het menselijke handelen op het snijvlak van de fysieke en online omgeving effectief en betekenisvol wordt ondersteund. Bij UrbanUX ontwikkelen we aan de hand van onderzoeks- en ontwerpprojecten kennis over een ‘socio-fysieke, interactieve omgeving’ waarin we moeiteloos navigeren tussen menselijke contacten, fysieke plekken en digitale kanalen. Dit onderzoek wordt gestuurd door actuele vraagstukken in de stad, op thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, bewonersparticipatie, zorg, deeleconomie, veiligheid, kunst en cultuur.

De faculteit IT & Design van De Haagse Hogeschool streeft naar een integratie van onderwijs en onderzoek in toepassingsdomeinen die actueel zijn en maatschappelijk relevant. In de onderzoeksagenda van de faculteit worden die toepassingsdomeinen expliciet benoemd en één daarvan is ‘de stad’. UrbanUX voert een onderzoeksprogramma uit waarin naast de Smart City ook de Smart Citizen een centrale rol speelt.

Het onderzoek van UrbanUX wordt opgezet en uitgevoerd in partnerschap met de Gemeente Den Haag en in samenwerking met de onderzoeksplatforms van de hogeschool. Andere externe partijen worden betrokken in de rol van key stakeholder of onderzoekspartner en we gaan graag de samenwerking aan met zowel publieke als private organisaties in en rond Den Haag die willen experimenteren met nieuwe technologie in de stad.

Ons onderzoek vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Wanneer het toepassingsdomein de stad is, en de stad is Den Haag, dan komen we, naast IT & Design, alle disciplines tegen: van de gebouwde omgeving, sociaal werk en educatie tot bestuur, recht en veiligheid.

Een white paper en presentaties zijn beschikbaar via de downloads pagina.
Lees meer over onze onderzoekslijnen en bekijk ook het overzicht van projecten waarin studenten met ons samenwerken en onze publicaties.