Participatie in stadsontwikkeling met VR

Werkgroep met 2D plannenIn de Haagse wijk Mariahoeve wordt een park opnieuw ingericht. Een groep omwonenden heeft, met ondersteuning van  specialisten van de gemeente, drie ontwerpen voor het park gemaakt die met behulp van VR werden voorgelegd aan de bewoners van de wijk. Daarvoor zijn drie vormen van VR ingezet, die in dit onderzoek worden geëvalueerd.

Werkgroep met 3D modellenHet project heeft twee doelstellingen: het begeleiden van de communicatie van de ontwerpvarianten zodat bewoners van de wijk hun voorkeur kunnen aangeven; en het beantwoorden van onderzoeksvragen rond de effectiviteit en validiteit van de verschillende representaties in VR en hun effect op de betrokkenheid van bewoners bij deze besluitvorming.

Gedurende 3 weken hebben we met een team van zo’n 20 onderzoekers in de wijk de bewoners begeleid in het stemmen voor het park. Bewoners zagen de ontwerpen met een VR bril en op een kaart. Door middel van een enquête en interviews onderzoeken we hoe of de VR omgeving bewoners helpt een beter inzicht in de verschillende ontwerpen te krijgen, en of het hun betrokkenheid bij de besluitvorming rond het park vergroot.

3D model van het park, gezien via de computer interface.In dit project wordt nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers van het stadsdeel Haagse Hout en de dienst stedelijke ontwikkeling van de gemeente Den Haag. De 3D modellen en de VR omgeving zijn gemaakt door Plan34 en Skeye.

Campagneposter Wijkpark de Horst