Technische ondersteuning voor ouderen

In de hedendaagse stad speelt ‘smart’ technologie een steeds belangrijkere rol. Interactieve technologie biedt ook ouderen de kans om meer controle te houden over hun leven, langer zelfstandig te wonen en met een betere kwaliteit van leven. Ouderen hebben echter vaak moeite om nieuwe technologie in hun dagelijks leven te integreren. Een aspect daarbij is dat het vaak moeilijk voor hen is om de technologie te leren gebruiken, door een discrepantie tussen hun mentale model en de technologie. Ook weten ze vaak niet hoe te handelen als ze zich iets niet herinneren of als er iets mis gaat.

Technische support, vaak via telefoon, is meestal geen adequate oplossing, met instructies die nog te technisch zijn. Kinderen en familie helpen vaak, maar zijn ook niet altijd beschikbaar en maken de ouderen afhankelijk. De vraag in dit onderzoek is: hoe kunnen we een dienst of systeem ontwerpen dat ouderen kan helpen met technische problemen, zodanig dat de dienst of het systeem zelf bruikbaar is en matcht met het mentale model van de oudere? Een tweede vraag: kan de omgeving van de ouderen, de kennissenkring of buurt, een rol spelen in zo’n dienstverlening?

Embedded Park Easy

De meeste automobilisten beschikken over een navigatiesysteem dat kan helpen bij het vinden van de beste route en vaak ook een overdekte parkeergarage. Deze systemen helpen echter niet bij het vinden van een parkeerplaats in de straat. In dit project onderzoeken en ontwikkelen we de technologie en interactie die nodig is om dit mogelijk te maken.
 
In een samenwerking met ICX – The Hague International Center for Civic Hacks – wordt een prototype ontworpen en ontwikkeld. Het ontwerp wordt in eerste instantie gemaakt met inzet van studenten van de Faculteit IT & Design. Vanuit ICX wordt het project daarna doorontwikkeld.

Citizen-Pro

Voor de goede ontwikkeling van een wijk is het belangrijk dat er zicht is op wat er speelt in de wijk, voor de diverse professionals die maatschappelijk aan het werk zijn in de wijk maar ook voor de bewoners zelf. De samenwerking tussen burgers en professionals wordt steeds belangrijker. In dit project wordt een app ontworpen die bewoners van een wijk in staat stelt om belangrijke kwesties in hun wijk in kaart te brengen. Het kan gaan om kwesties die te maken hebben met de fysieke omgeving (bijvoorbeeld zwerfafval) maar ook om kwesties die refereren aan sociale omstandigheden (ondersteuning voor een buurtinitiatief).

citizen-pro-valstarDe app kan de burgers helpen om hun wensen te uiten en letterlijk in beeld te brengen, en om daarover met elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijk ideeën te bedenken en acties te ondernemen. De professionals in de wijk gebruiken de app om inzicht te verkrijgen en de communicatie met de burgers aan te gaan. De eerste ontwerpen in dit project zijn geëvalueerd en het project gaat nu een tweede ontwerpproces in.

Smart Spui, Den Haag

Spui, Den HaagDe kruising tussen het Spui in Den Haag en de Grote Markstraat/Kalvermarkt is druk en complex omdat er veel soorten weggebruikers zijn en geen markering, signalering op wegdek of verkeersborden. In dit regelluwe gebied weten de deelnemers aan het verkeer door menselijke communicatie hun weg te vinden, zonder noemenswaardige problemen. Maar wat als daar binnenkort zelfrijdende vervoersmiddelen hun weg gaan banen, bussen en taxis zonder chauffeur? Hoe communiceren we daar dan mee? Er is dan immers geen chauffeur meer die we in de ogen kunnen kijken.

In dit onderzoek analyseren we, door veldonderzoek ter plaatse, het menselijk gedrag en de interacties op het plein, om vervolgens de oplossingsruimte te verkennen voor interacties met niet-menselijke weggebruikers.

Message on the Spot

Echo Jim BemelmansElke dag communiceren we met middelen die de beperkingen van tijd en plaats beslechten, zoals de telefoon, e-mail, chatsystemen, social media. Dit project exploreert de ontwerpruimte om locatiegebonden, asynchrone communicatie mogelijk te maken: op welke manier kunnen we berichten achterlaten voor anderen op een bepaalde plaats? En welke toepassingen kunnen met die technologie ontworpen worden? Dit project leidde zeer tot de verbeelding en leverde een aantal bijzonder interessante concepten voor nieuwe ontmoetingsvormen en sociale activiteiten.

Slow Mail

Slow MailMet de introductie van e-mail is het versturen van berichten en brieven niet alleen gemakkelijker maar ook sneller geworden. Over het algemeen ervaren we dat als optimaal en een verbetering van het fysiek versturen van papier. Toch had het verzenden van post op papier, in een envelop, ook een zekere charme, die we nu niet meer ervaren. Dit project is een zoektocht naar een vorm van communicatie die functioneert met moderne technologie maar met het soort charme van handgeschreven, papieren post. Het blijkt lastig om los te komen van bestaande metaforen en bekende vormen van interactie.

Micropayments for buskers

Straatmuzikanten ontvangen hun donaties in contant geld, maar de maatschappij stevent af op het gebruik van ‘plastic’ of virtuele betaalmiddelen. Wat te doen als niemand meer muntjes in de zak heeft? De uitdaging in dit project is om een overtuigend, robuust en betrouwbaar betaalmiddel te ontwerpen dat zeer eenvoudig en effectief kan worden gebruikt door voorbijgangers om geld te geven aan straatmuzikanten. De resultaten uit dit project waren verrassend veelzijdig.

Jouw eigen wijk

Co-Design ChallengeHet bestuur van de gemeente Den Haag heeft erg behoefte om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen. Dit heeft te maken met het beleid voor het creëren van een participatiesamenleving waarin mensen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen welzijn en dat van hun medemensen. De algemene vraag daarbij is hoe burgers daarin gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden? Daarnaast heeft de overheid er veel belang bij om te weten op welke manier de zij kan beantwoorden aan de behoefte van burgers. Met andere woorden, de gemeente wil weten wat er in de stad moet gebeuren om te zorgen dat mensen zich thuis en betrokken voelen in hun wijk.

In samenwerking met het Social Design Lab doen we onderzoek, samen met studenten van de Haagse Hogeschool, niet om de beleidsagenda van de stad te gaan vullen, maar om een middel of service te ontwerpen waardoor bewoners graag meedenken en meedoen. Continue reading “Jouw eigen wijk”

UX Research & Design in the City

De potentie van de slimme stad ligt daar waar het menselijke handelen op het snijvlak van de fysieke en online omgeving effectief en betekenisvol wordt ondersteund. Bij UrbanUX ontwikkelen we aan de hand van onderzoeks- en ontwerpprojecten kennis over een ‘socio-fysieke, interactieve omgeving’ waarin we moeiteloos navigeren tussen menselijke contacten, fysieke plekken en digitale kanalen. Dit onderzoek wordt gestuurd door actuele vraagstukken in de stad, op thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, bewonersparticipatie, zorg, deeleconomie, veiligheid, kunst en cultuur. Continue reading “UX Research & Design in the City”