Civic Technology onderzoek

Welkom bij UrbanUX, het lab van het lectoraat Civic Technology van De Haagse Hogeschool. Wij doen UX research en design in de stad – in de regio van Den Haag. Ons doel is om bij te dragen aan een prettigere stad, door met digitale technologie te inspireren tot nieuwe sociale interacties. We ontwikkelen kennis over het ontwerpen van media en technologische toepassingen waarmee burgers actief en constructief het leven in de stad kunnen vormgeven. We werken intensief samen met overheden, ondernemers, de creatieve industrie, kennisinstellingen en studenten.

Deze site presenteert onze onderzoekslijnen, onze projecten en publicaties.

UX in the City

Welkom bij UrbanUX. Wij doen UX research en design in de stad – in de regio van Den Haag. Ons doel is om bij te dragen aan een prettigere stad, door met digitale technologie te inspireren tot nieuwe sociale interacties. We ontwikkelen kennis over het ontwerpen van media en technologische toepassingen waarmee burgers actief en constructief het leven in de stad kunnen vormgeven. UrbanUX is een onderzoeksgroep in De Haagse Hogeschool; we werken intensief samen met overheden, ondernemers, kennisinstellingen en studenten.

Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte

Kunstmatige intelligentie is geen hype. Na een moeizame start in de 20e eeuw zien we nu steeds meer toepassingen van AI, vooral in de binnenruimte (robots die stofzuigen, slimme klimaatinstallaties) en onze persoonlijke ruimte (biosensoren). In de buitenruimte is AI nog veel minder gezien, maar de technische infrastructuur daarvoor ontwikkelt zich snel en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. UrbanUX onderzocht welke innovaties met artificiële intelligentie (AI) in de publieke ruimte kunnen worden gerealiseerd.

In dit onderzoeksproject werkte UrbanUX samen met Smart The Hague, Jungle Works, Wunderpeople en Haagse Makers. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een KIEM subsidie van SIA. Het onderzoeksproject liep van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018.

Het project heeft veel inzichten en twee prototypes opgeleverd. Lees alles in de eindrapportage van het project.

Lees verder “Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte”

Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte in Scheveningen

van Leeuwen, J.P., Quanjer, A.J., Jylhä, A., et al. 2018. Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte in Scheveningen – Projectrapportage. Den Haag: De Haagse Hogeschool, okt. 2018.

Samenvatting | Download het volledige rapport

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het project “Kunstmatige intelligentie in de Publieke Ruimte”. De Haagse Hogeschool deed, in samenwerking met lokale creatieve ondernemers, onderzoek naar de mogelijkheden van toepassingen van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte. Aanleiding hiervoor was het voornemen van de gemeente Den Haag om een zogenaamde Smart City Infrastructuur te realiseren.

De gemeente Den Haag heeft, met een consortium van leveranciers van services en infrastructuur, het voornemen om te investeren in de bouw van een zogenoemde Smart City Infrastructuur (SCI). Deze infrastructuur zal bestaan uit “Smart City Hubs”, nog te ontwikkelen WiFi-stations met sensortechnologie, geïnstalleerd in lichtmasten in de publieke ruimte.

Lees verder “Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte in Scheveningen”

Using Virtual Reality to Increase Civic Participation in Designing Public Spaces

van Leeuwen, J.P., Hermans, K., Quanjer, A.J., Jylhä, A., Nijman, H. 2018. “Using Virtual Reality to Increase Civic Participation in Designing Public Spaces.” In: Proceedings of the European Conference on Digital Government, Santiago de Compostela, Spain, Oct. 2018.

Abstract | Full text

Municipalities increasingly seek to include citizens in decision-making processes regarding local issues, such as urban planning. This paper presents a case study on using Virtual Reality (VR) in a process of civic participation in the redesign of a public park. The municipality included citizens in intensive co-design activities to create three designs for the park and engaged the neighbourhood community in co-decision, in the form of a ballot. Through the civic participatory process, we studied the effectiveness of using VR technology to engage the community in participating in the co-decision process. The three designs were presented using highly realistic 360 ̊ visualisations and the effects on engagement were compared between various devices: VR headsets, smartphones, tablets, and computers. Viewing the designs in 2D paper plans was also included in the comparison. The study included over 1300 respondents that participated in the ballot. A statistical analysis of the collected data shows that participants viewing the 360 ̊ rendered images with VR technology expressed a significantly higher engagement in the co-decision process than those using their computer at home or viewing 2D paper plans. The paper describes the complete participatory design process and the impact of the e-governance used on the target group as well as on the actors organizing the e-governance process. We discuss how the use of new technology and active presence of a voting-support team inspired citizens to participate in the co-creation process and how the investment in this procedure helped the local authorities to generate support for the plans and strengthen its relationship with the community. The use of realistic visualisations that can be easily assessed by citizens through user-friendly technology, enabled a large and diverse audience to participate. This resulted in greater visibility of municipal efforts to enhance the living environment of citizens and is therefore an important step in increased civic engagement in municipal policy-making and implementation.

Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte – kick-off

Kunstmatige intelligentie is geen hype. Na een moeizame start in de 20e eeuw zien we nu steeds meer toepassingen van AI, vooral in de binnenruimte (robots die stofzuigen, slimme klimaatinstallaties) en onze persoonlijke ruimte (biosensoren). In de buitenruimte is AI nog veel minder gezien, maar de technische infrastructuur daarvoor ontwikkelt zich snel en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. UrbanUX onderzoekt welke innovaties met artificiële intelligentie (AI) in de publieke ruimte kunnen worden gerealiseerd.

In dit onderzoeksproject werkt UrbanUX samen met Smart The Hague, Jungle Works, Wunderpeople en Haagse Makers.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een KIEM subsidie van SIA. Het onderzoeksproject is op 29 november gestart in een bijeenkomst van alle projectpartners met genodigde onderzoekers, AI experts en studenten van de HHS. Lees verder “Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte – kick-off”

Participatie in stadsontwikkeling met VR

Werkgroep met 2D plannenIn de Haagse wijk Mariahoeve wordt een park opnieuw ingericht. Een groep omwonenden heeft, met ondersteuning van  specialisten van de gemeente, drie ontwerpen voor het park gemaakt die met behulp van VR werden voorgelegd aan de bewoners van de wijk. Daarvoor zijn drie vormen van VR ingezet, die in dit onderzoek worden geëvalueerd.

Werkgroep met 3D modellenHet project heeft twee doelstellingen: het begeleiden van de communicatie van de ontwerpvarianten zodat bewoners van de wijk hun voorkeur kunnen aangeven; en het beantwoorden van onderzoeksvragen rond de effectiviteit en validiteit van de verschillende representaties in VR en hun effect op de betrokkenheid van bewoners bij deze besluitvorming.

Lees verder “Participatie in stadsontwikkeling met VR”

Robots in een sociaal netwerk

Robots doen hun intrede in de zorg, bijvoorbeeld voor revalidatie, maar ook voor het monitoren van het gedrag van ouderen. Het idee daarvan is dat ze de ouderen behoeden voor het maken van fouten en dat ze de ouderen stimuleren om in beweging te blijven. Een voorbeeld van zo’n robot is Tessa, een Nederlands product van Tinybots, te zien in de iZi ervaarwoning in Den Haag. Tessa let op of de bewoner van het appartement waar ze geïnstalleerd is wel voldoende buiten komt en stelt van tijd tot tijd voor om eens boodschappen te gaan doen.

Tessa, een zorgrobotIn dit project onderzoeken we op welke wijze Tessa een actieve rol kan aannemen in het sociale netwerk van de oudere. In plaats van de oudere te motiveren naar buiten te gaan (en Tessa kan niet mee!), zou zij ook een afspraak met vrienden van de oudere kunnen voorstellen, of een belrondje maken om te zien wie mee wil.
 
Dit onderzoek gaat in op veel vragen die zo’n sociale robot oproept: Hoe autonoom mag zij zijn? Wat mag ze aan het sociale netwerk vertellen? En zijn daar gradaties in, met meer vertrouwen voor hechte vrienden? Op welke manier kan Tessa communiceren met zo’n sociaal netwerk? In ons onderzoek maken we de eerste stappen om antwoorden te vinden op deze vragen, door te exploreren met nieuwe ontwerpen voor de interacties tussen Tessa en haar oudere vriend.

Ouderen en technologie in de iZi ervaarwoning

Voor de Gemeente Den Haag is het welzijn van ouderen belangrijk. Daarom heeft de gemeente de iZi ervaarwoning ingericht, een demo-woning vol interactieve technologie die ouderen helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven.

App in de iZi woningOuderen kunnen daar kennismaken met bijvoorbeeld een digitale deurspion, een kookbeveiliger die het gas kan afsluiten als de rookmelder afgaat en een nachtlampje met bewegingssensor voor als je ‘s nachts moet plassen. Voor mensen die vergeetachtig zijn is er de kleine pratende robot Tessa die dagelijkse herinneringen en suggesties geeft en persoonlijke muziek speelt.

Ouderen ervaren de functionaliteit van deze technologieën nog niet altijd als optimaal. Zo is er vaak een gebrek aan face to face contact met de zorgverlener, matige usability en inbreuk op de privacy. De oudere weet meestal wel dat hij gemonitord wordt maar heeft geen idee wat er met de verzamelde data gebeurt. Daardoor ontstaat er weinig vertrouwen in zo’n systeem en blijven er kansen onbenut voor een betekenisvolle interactie. Lees verder “Ouderen en technologie in de iZi ervaarwoning”

Street Speed Trap

In menige buurt hebben de bewoners nogal eens last van verkeer dat in hun straat te hard rijdt. Vaak voelt men zich machteloos omdat er geen actie ondernomen kan worden. Er is geen bewijs en vaak weten we ook niet wie het was die te hard reed. Kunnen we met techniek een oplossing vinden die het de bewoners mogelijk maakt om zelf in hun straat de snelheid van passerend verkeer te meten? En als dat kan, wat doen we dan met die informatie? Delen we het met elkaar in de buurt, of met de politie misschien? Dit project gaat de uitdaging aan om zowel de technische vraag te beantwoorden als de sociale impact te doordenken en er zo mogelijk mee te experimenteren.

Dit project is een samenwerking met ICX – The Hague International Center for Civic Hacks.