UX in the City

Welkom bij UrbanUX. Wij doen UX research en design in de stad – in de regio van Den Haag. Ons doel is om bij te dragen aan een prettigere stad, door met digitale technologie te inspireren tot nieuwe sociale interacties. We ontwikkelen kennis over het ontwerpen van media en technologische toepassingen waarmee burgers actief en constructief het leven in de stad kunnen vormgeven. UrbanUX is een onderzoeksgroep in De Haagse Hogeschool; we werken intensief samen met overheden, ondernemers, kennisinstellingen en studenten.

Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte

Kunstmatige intelligentie is geen hype. Na een moeizame start in de 20e eeuw zien we nu steeds meer toepassingen van AI, vooral in de binnenruimte (robots die stofzuigen, slimme klimaatinstallaties) en onze persoonlijke ruimte (biosensoren). In de buitenruimte is AI nog veel minder gezien, maar de technische infrastructuur daarvoor ontwikkelt zich snel en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. UrbanUX onderzocht welke innovaties met artificiële intelligentie (AI) in de publieke ruimte kunnen worden gerealiseerd.

In dit onderzoeksproject werkte UrbanUX samen met Smart The Hague, Jungle Works, Wunderpeople en Haagse Makers. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een KIEM subsidie van SIA. Het onderzoeksproject liep van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018.

Het project heeft veel inzichten en twee prototypes opgeleverd. Lees alles in de eindrapportage van het project.

Continue reading “Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte”