Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte in Scheveningen

van Leeuwen, J.P., Quanjer, A.J., Jylhä, A., et al. 2018. Kunstmatige Intelligentie in de Publieke Ruimte in Scheveningen – Projectrapportage. Den Haag: De Haagse Hogeschool, okt. 2018.

Samenvatting | Download het volledige rapport

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het project “Kunstmatige intelligentie in de Publieke Ruimte”. De Haagse Hogeschool deed, in samenwerking met lokale creatieve ondernemers, onderzoek naar de mogelijkheden van toepassingen van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte. Aanleiding hiervoor was het voornemen van de gemeente Den Haag om een zogenaamde Smart City Infrastructuur te realiseren.

De gemeente Den Haag heeft, met een consortium van leveranciers van services en infrastructuur, het voornemen om te investeren in de bouw van een zogenoemde Smart City Infrastructuur (SCI). Deze infrastructuur zal bestaan uit “Smart City Hubs”, nog te ontwikkelen WiFi-stations met sensortechnologie, geïnstalleerd in lichtmasten in de publieke ruimte.

In dit project is onderzocht welke toepassingen van kunstmatige intelligentie wellicht wenselijk zijn in de context van deze infrastructuur van genetwerkte sensoren, wat de technische mogelijkheden zijn en wat kansrijke concepten voor creatieve ondernemers en andere burgers van Scheveningen zijn. Dit project beoogt een kennisimpuls te geven met betrekking tot de wenselijkheden en mogelijkheden van toepassingen van kunstmatige intelligentie in de, nog te realiseren, Smart City Infrastructuur.

Het project resulteerde in twee concrete, geëvalueerde prototypes die de waarde en potentie van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte aantonen.

Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door een KIEM-subsidie van het Regieorgaan SIA en door cofinanciering vanuit de samenwerkende organisaties:

  • De Haagse Hogeschool / UrbanUX
  • De Gemeente Den Haag
  • Dutch Coast / JungleWorks
  • Waterzee / WunderPeople
  • Urban Link / Haagse Makers